Статут унівського самоврядування в Трушківській ЗОШ

Члени Парламенту Шкільної організації «ТЕМП», від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон Шкільної організації «ТЕМП» Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів , що є формою організації учнівського самоврядування.

Статут

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об'єднанням учнів.

Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.

Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 4. Основною мовою спілкування в Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів є державна мова – українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів .

Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Стаття 6. Учнівське самоврядування поєднує законодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.

Розділ 2

Права, свободи та обов'язки

Стаття 7. Усі учні Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів є рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 8. Особистість кожного, хто пацює чи навчається в Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Стаття 9. Образою честі і гідності кожного, хто працює чи навчається в Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 10. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття 11. Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.

Учень зобов'язаний:

- пройти курс навчання в Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

- виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;

- дотримуватись норм та правил поведінки в Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Стаття 12. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 13. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 14. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Стаття 15. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії – на свій вибір.

Стаття 16. Кожному гарантується знати свої права та обов'язки.

Стаття 17. Кожен учень або працівник школи зобов'язаний неухильно додержуватися Статуту та законів учнівського самоврядування.

Стаття 18. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 19. Учні мають право брати участь в управлінні справами учнівського самоврядування Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, вільно обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, подати свою пропозицію, вимогу Президентові Шкільної організації «ТЕМП» Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що є формою організації учнівського самоврядування.

Стаття 20. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Стаття 21. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 22. Кожен учень Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Розділ 3

Структура учнівського самоврядування

Стаття 23. Учнівське самоврядування в Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів відповідає наступній структурі:

 Загальношкільна учнівська конференція

 Президент Шкільної організації «ТЕМП»

 Віце – президент

 Парламент

Міністерства Парламенту:

 Міністерство освіти і внутрішніх справ

 Міністерство інформації

 Міністерство спорту та туризму

 Міністерство культури

 Міністерство милосердя і праці

 Міністерство фінансів

Розділ 4

Президент Шкільної організації «ТЕМП»

Стаття 24. Президент є головою учнівського самоврядування в школі.

Стаття 25. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом.

Стаття 26. Президент призначає голів комісій, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу Парламенту.

Стаття 27. Президент видає укази про створення об'єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Статуту, і мають за мету благо в Трушківській ЗОШ.

Стаття 28. Президент співпрацює з дирекцією згідно Статуту Трушківської ЗОШ.

Стаття 29. Президент може призупинити рішення Парламенту і домагатися його перегляду.

Стаття 30. Президент може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради школи, виступати на захист учнів .

Стаття 31. Президент звітується перед Парламентом щочетверті. Парламент може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов язків і порушень Законів школи.

Стаття 32. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 33. Президент складає таку присягу:

«Я, (ім я та прізвище), Волею учнів Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів обраний Президентом Шкільної організації «ТЕМП» Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що є формою організації учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту, сприяти втілення їх у життя, зміцнювати авторитет Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів , охороняти права, свободи і законні інтереси Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, гідно нести високе звання Президента Шкільної організації «ТЕМП» Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, сумлінно виконувати свої обов'язки».

Стаття 34. Президент планує і веде збори Парламенту.

Стаття 35. Президент розподіляє завдання між членами Парламенту.

Стаття 36. Президент співпрацює з Віце - президентом.

Стаття 37. Президент виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчителями і місцевою громадою.

Стаття 38. Президент відповідає за підготовку майбутніх керівників учнівського самоврядування в Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Стаття 39. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента Шкільної організації «ТЕМП».

Розділ 5

Вибори Президента

Стаття 40. Кандидат в Президенти висувається як групою учнів, так і шляхом самовисування.

Стаття 41. Президент обирається таємним голосуванням.

Стаття 42. Президент обирається простою більшістю голосів учнів та вчителів шляхом таємного голосування.

Стаття 43. Право бути обраним має кожен учень 9-11 класу.

Стаття 44. Офіційне оголошення результатів виборів Президента проводиться на наступний день після виборів.

Стаття 45. Новообраний Президент вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні.

Стаття 46. Президент Шкільної організації «ТЕМП» обирається терміном 1 рік.

Розділ 6

Віце – президент

Шкільної організації «ТЕМП».

Стаття 47. Віце – президент координує роботу міністерств.

Стаття 48. Організовує ведення документації (план роботи, плани проведення заходів тощо).

Стаття 49. Контролює виконання рішень та інформує про це членів учнівського самоврядування.

Стаття 50. У разі відсутності Президента виконує його обов'язки.

Розділ 7

Парламентські міністерства

Міністерство освіти і внутрішніх справ

Стаття 51. Міністерство освіти і внутрішніх справ надає допомогу педагогічному колективу Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів.

Стаття 52. Міністерство освіти і внутрішніх справ організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових Парламенту, оцінює якість виконання цієї роботи.

Стаття 53. Міністерство освіти і внутрішніх справ виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна.

Стаття 54. Міністерство освіти і внутрішніх справ створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю.

Стаття 55. Міністерство освіти і внутрішніх справ призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку.

Стаття 56. Міністерство освіти і внутрішніх справ використовує засоби виховного впливу до порушників дисципліни.

Стаття 57. Міністерство освіти і внутрішніх справ співпрацює з батьківським комітетом, правлінням Трушківської ЗОШ з питать поведінки учнів.

Стаття 58. Міністерство освіти і внутрішніх справ здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

Стаття 59. Міністерство освіти і внутрішніх справ контролює виконання учнями вимог щодо зовнішнього вигляду.

Стаття 60. Міністерство освіти і внутрішніх справ відповідає за ведення пропаганди по боротьбі з палінням.

Міністерство культури

Стаття 61. Міністерство культури керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення з підготовки цихзаходів.

Стаття 62. Міністерство культуриорганізовує оформлення Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та класних кімнат.

Стаття 63. Міністерство культуринесе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини та дозвілля.

Стаття 64. Міністерство культуривстановлює зв'язки з кінотеатрами, виставками, музеями тощо.

Стаття 65. Міністерство культуридомовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій для учнів.

Стаття 66. Міністерство культурививчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків,організовує проведення конкурсів, фотовиставок.

Стаття 67. Міністерство культури співпрацює з родинними центрами.

Стаття 68. Міністерство культури забезпечує роботу команди КВК.

Стаття 69. Міністерство культури організовує та проводить зустрічі дискусійного клубу.

Міністерство спорту та туризму

Стаття 70. Робота міністерства полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів.

Стаття 71. Голова міністерства повинен мати організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів.

Стаття 72. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних спортивних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров'я, пропагувати здоровий спосіб життя.

Стаття 73. Члени міністерства контролюють збереження спортивного інвентарю Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Міністерство інформації та преси

Стаття 74. Міністерство інформації та преси забезпечує систематичний випуск шкільної газети «Шкільний світ», а також спецвипусків до свят та визначних дат.

Стаття 75. Міністерство інформації та преси інформує учнів, вчителів та батьків про важливі події на загальношкільних зборах та лінійках.

Стаття 76. Міністерство інформації та преси надає допомогу учням та вчителям Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у випусках предметних та тематичних газет.

Стаття 77. Міністерство інформації та преси інформує учнів, вчителів, батьків про всі події, які відбуваються у Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Стаття 78. Міністерство інформації та преси відповідає за підготовку матеріалів на сайт Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Міністерство милосердя і праці

Стаття 79. Міністерство милосердя і праці здійснює контроль за прибирання класів та шкільної території.

Стаття 80. Міністерство милосердя і праці піклується про здоров'я учнів та забезпечує для всіх учнів та прцівників Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я.

Стаття 81. Міністерство милосердя і праці відповідає за виконання учнями санітарно-гігієнічних вимог.

Стаття 82. Міністерство милосердя і праці забезпечує проведення культмасової роботи з молодшими школярами, організовує їх дозвілля на перервах.

Стаття 83. Міністерство милосердя і праці забезпечує організацію акцій допомоги дитячим будинкам, інвалідам та ветеранам.

Стаття 84. Міністерство милосердя і праці відповідає за надання допомоги дитячому садочку.

Стаття 85. Міністерство милосердя і праці організовує проведення благодійних акцій.

Розділ 8

Правосуддя Шкільної організації «ТЕМП»

Стаття 86. Захист честі та гідності учнів, вчителів та працівників Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів покладається на Суд учнівського самоврядування.

Стаття 87. До Суду учнівського самоврядування обираються: 2 судді (представники 10 класу), 2 правозахисники (учні 9 класу), 2 секретарі (учні 8 класу). Склад Суду учнівського самоврядування затверджується Парламентом та директором Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Стаття 88. Суд розглядає заяви подавачів не пізніше як через тиждень після подачі. Термін давності – два тижня від дня події.

Стаття 89. Справа розглядається в присутності обох сторін, за згодою подавача може розголошуватись.

Стаття 90. Якщо звинувачений не з являється на Суд без поважних причин, то справа розглядається без нього, а рішення Суду йому повідомляє один з правозахисників.

Стаття 91. Якщо заява подавача стосується педагога чи працівника, Суд може прийняти рішення про переговори Суду з тим, кого стосується заява, або з директором чи його заступником.

Стаття 92. Звинувачений має право вимагати свідків (у кількості 2 особи), звертатися до Президента чи у Парламент про перегляд справи.

Стаття 93. Суд слідкує за тим, щоб справа велася коректно.

Стаття 94. Суд має право винести наступні рішення:

- примирення сторін;

- вибачення;

- публічне вибачення;

- попередження про виключення зі школи;

- недовіра вчителю чи працівнику школи.

Стаття 95. Рішення Суду публікується і в разі необхідності доводиться до відома директора, повідомляється на Педагогічній Раді.

Розділ 9

Прикінцеві положення

Стаття 96. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

Стаття 97. День прийняття Статуту Шкільної організації «ТЕМП» є загальношкільним святом – Днем Статуту.

Розділ 10

Перехідні статті

Стаття 98. Парламент коригує Статут для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Стаття 99. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Стаття 101. Статут затверджується Парламентом та директором школи.

Стаття 102. Усі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів – без винятків.