Проект "Весела перерва"

Актуальність проекту

Обумовлена гострою потребою працювати над вирішенням проблеми виховання здорового способу життя, запобіганню шкідливим звичкам та збереження здоров'я учнів , необхідністью виховання відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя.

Мета проекту: зробити життя молодших школярів на перервах цікавим та веселим, формувати в учнів свідоме ставлення до свого життя і здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя.

Завдання проекту:

• формування в учнів мотивації до дбайливого ставлення до життя і здоров'я;

• Зробити перерви у школі цікавими та емоційно насиченими;

• формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров'я;

• розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

Термін реалізації: 2017 -2018 навчальний рік

Етапи реалізації

 • 1.Проблемно-цільовий етап
 • 2.Етап розробки заходів і практичного втілення
 • 3.Етап практичної роботи
 • 4.Підсумковий етап

Налагодження партнерських відносин:

 • Районний відділ освіти
 • БРБДЮТ
 • РРДБ " Лідерград"
 • Школи Білоцерківського району
 • Директори
 • Заступники директора з виховної роботи
 • Педагоги
 • Педагоги організатори
 • Класні керівники
 • Лідери учнівського самоврядування шкіл
 • Батьки
 • Громадськи та молодіжні організації

Календарний план:

 • 1.Проведення мотиваційних лекцій для школярів (вересень-жовтень 2017)
 • 2.Проведення навчання лідерського активу для реалізації проекту ( протягом року)
 • 3.Проведення "Веселих перерв" для школярів (жовтень-квітень 2017 щотижня)
 • 4.Проведення фізкультхвилинок на перервах ( протягом року щотижня)
 • 5.Участь у спортивних змаганнях та конкурсах (протягом року)

Ресурси проекту

Успішна реалізація проекту "Весела перерва" можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу. Безпосереднє проведення рухливих перерв здійснюється лідерами учнівського самоврядування, до якого входять спеціально підготовленні старшокласники. Вони самостійно готують і проводять для дітей цікаві перерви. Це рухливі та інтелектуальні ігри, фізкультхвилинки, флешмоби, веселі танці тощо.

Презентація результатів діяльності:

 • Сайт БРБДЮТ
 • Сайти шкіл району
 • Публікації у шкільних газетах
 • Роздаткові буклети, листівки, плакати, фотозвіти тощо

Бюджет проекту:

Оскільки безпосереднє проведення рухливих перерв здійснюється лідерами учнівського самоврядування , які самостійно готують і проводять для дітей цікаві перерви, данний проект не потребує фінансових заощаджень.

Очікувані результати:

 • Активізація шкільного життя,
 • Реалізація творчого потенціалу учнів, створенню й підтриманню доброзичливого мікроклімату у школі
 • Розвиток пізнавального інтересу
 • Усвідомлення кожним свого власного внеску в спільну работу

,

Зміст проекту "Весела перерва"

Щоденні ігри й заняття фізичними вправами на перервах є ефективним засобом відпочинку учнів між уроками. Вони знімають почуття втоми, тонізують нервову систему, підвищують емоційний стан і працездатність учнів.

Активна цілеспрямована рухова активність учнів на перервах сприяє вдосконаленню багатьох життєво важливих умінь та навичок, розвитку фізичних якостей.

Разом з тим, педагогічні спостереження за учнями на перервах показують, що діти не готові самостійно організувати і провести цю важливу для них форму занять фізичними вправами.

Тривалий шум, безладдя і метушня не сприяють активному відпочинку дітей. Роль чергового вчителя, як правило, зводиться до наведення порядку в коридорах і на спортивному майданчику. Часто буває і так, коли вчителі не встигають на уроці пояснити домашнє завдання або повторити новий матеріал, а роблять це за рахунок перерв, скорочуючи тим самим час відпочинку дітей. Не відпочивши, учні погано сприймають матеріал наступного уроку. Систематичні порушення шкільного режиму суттєво позначаються на здоров'ї учнів – накопичується втома, виснажується нервова система, різко знижується працездатність організму, а це негативно впливає на результати навчання загалом.

Деякі вчителі-класоводи намагаються організувати дозвілля дітей на перервах, однак роблять це не завжди вірно. Спостерігаються випадки, коли заняття фізичними вправами на перервах проводяться за схемою уроків фізичної культури. Часто практикується організоване виконання всім класом комплексу вправ ранкової гімнастики.